Ο Διαδικτυακός Τόπος LGAF Wiki τεκμηριώνει την τεχνολογική πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού LGAF (Local Government Application Framework).

Η πλατφόρμα LGAF συνδυάζει και ενοποιεί τεχνολογίες αιχμής αποσκοπώντας σε ένα κοινό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η χρήση / εφαρμογή της πλατφόρμας σε κάθε Δήμο παράγει ως τελικό προϊόν ένα "Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον που Παρέχει Υπηρεσίες στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ή αλλιώς παράγει την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του κάθε Δήμου.

Επισκόπηση και Εφαρμογή του Πλαισίου LGAF

 

Δείτε στην ενότητα "Τι είναι το έργο LGAF" μια σύντομη περιγραφή των σκοπών του έργου και πως αυτό προσεγγίζει επιχειρησιακά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για μια συνοπτική περιγραφή των Επιχειρησιακών Τεχνολογιών της Πλατφόρμας LGAF και του τρόπου χρήσης τους για την παραγωγή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δείτε την ενότητα Τι είναι η Πλατφόρμα LGAF.

Πλοηγηθείτε στο menu που εμφανίζεται στην Αριστερή Στήλη για να δείτε πληροφορίες:

  • Για τις Τεχνολογίες που ολοκληρώνει το LGAF
  • Την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση της πρότυπης πλατφόρμας, τις σχεδιαστικές αρχές που την διέπουν και τα μέρη που τη συνθέτουν
  • Πως χρησιμοποιείται η πρότυπη πλατφόρμα για να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες των Δήμων
  • Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ή τα επιμέρους τμήματά της από τις εταιρίες πληροφορικής που αναπτύσσουν υπηρεσίες και εφαρμογές για την Δημόσια Διοίκηση.
  • Πως η πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ελληνική κοινότητα ανοικτού λογισμικού με μέλη εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς, με σκοπό την δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων υποδομών οι οποίες βασίζονται στις επιχειρησιακές τεχνολογίες αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία που προσφέρει η παγκόσμια κοινότητα ανοικτού λογισμικού και σημαντικές διεθνείς εταιρίες / οργανισμοί που αναπτύσσουν ανοικτό λογισμικό (RedHat / JBoss, SUN, IBM, Oracle, Apache, κλπ.).

"Ένα μέτρο της χρησιμότητας και της λειτουργικότητας μιας τεχνολογίας είναι η χρήση της από τον ίδιο τον κατασκευαστή της. Για να αποδείξουμε την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας, τα ίδια τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που τεκμηριώνει αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιούνται για την δημιουργία, την λειτουργία και την συντήρησή του, και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το Σύστημα Επιχειρησιακού Περιεχομένου Astroboa που αποτελεί τμήμα του LGAF."

 

Παραγωγός: BetaCONCEPT Γρηγόριος Χωματάς
τελ. τροποποίηση:9/11/2011 4:24:45 μμ

Η Λίστα μου

Χρησιμοποιείστε το κουμπί (+) για να κρατήσετε εδώ αυτά που σας ενδιαφέρουν.

e-Βιβλιοθήκη: Τελευταίες Ενημερώσεις

Περισσότερα | RSS

Δημοφιλή